top of page

Ereleden IJsclub

Iedereen die zich inzet voor de  vereniging verdient meer dan lof. Mede door het harde werken tijdens de koude dagen maar ook de inzet door het jaar heen zorgt ervoor dat de vereniging kan bestaan. Sinds 1963 zijn vele mensen actief geweest voor de vereniging en zijn er mooie verhalen te vertellen. 

 

De ijsclub kent vier ereleden. Een titel "erelid" wordt toegekend wanneer het bestuur het daar unaniem over eens is en wanneer de vrijwilliger deze titel ook wilt ontvangen. Voorwaarden voor het ontvangen van deze eervolle vermelding zijn niet vastgelegd. De huidige vier ereleden kennen een jarenlange al dan niet decennia lange betrokkenheid bij de vereniging met een enorme inzet. 

 

Evelyn de Ruijter heeft in 2023 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan de vier ereleden uitgebreid geïnterviewd. De verhalen zijn op deze pagina terug te lezen. Lees de trots en wat schaatskoorts met mensen kan doen.   

 

Leo Noordermeer

Voormalig vrijwilliger en bestuurslid

Erelid van IJsclub Nooitgededacht

Lees het verhaal van Leo

028_edited.jpg

Klaas Bergsma

Voormalig vrijwilliger en bestuurslid

Erelid van IJsclub Nooitgededacht

Lees het verhaal van Klaas

09_edited_edited.jpg

Dirk Jan Pereboom

Voormalig vrijwilliger en voorzitter

Erelid van IJsclub Nooitgededacht

Lees het verhaal van Dirk Jan

028_edited.jpg

Kees van der Bie

Voormalig vrijwilliger en bestuurslid

Erelid van IJsclub Nooitgededacht

Lees het verhaal van Kees

01 - Rene Bakker_edited_edited.jpg
bottom of page